Wizyta przedsiębiorców z Bawarii w Centrum Technologii Energetycznych

8 lipca gościła w Centrum Technologii grupa przedsiębiorców z Bawarii. Wizyta jest wynikiem współpracy z polsko-niemiecką Izbą AHK.

Odbyła się w ramach współpracy regionów Dolnego Śląska i Bawarii pod auspicjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu oraz Ministerstwa ds. Gospodarki, Mediów, Energii i Technologii Bawarii. W składzie delegacji gospodarczej z Bawarii znalazła się znacząca reprezentacja przedsiębiorstw z branży energetycznej i technologii ochrony środowiska, w tym reprezentowane na szczeblu właścicielskim takie firmy, jak Schletter (jeden z liderów światowych w zakresie konstrukcji wsporczych dla systemów PV), En Value (znaczący deweloper parków solarnych i przemysłowych instalacji PV w Europie) czy Heber (producent urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych). Wśród gości CTE znalazła także przedstawicielka rządu Bawarii. Goście mieli okazję zapoznać się z technologiami i systemami testowanymi w CTE oraz działalnością świdnickiego centrum. Przedsięwzięcia realizowane przez CTE wzbudziły ogromne zainteresowanie delegacji niemieckiej, czego dowodem były liczne pytania oraz znacznie wykraczająca poza grzecznościową formułę deklaracja powtórnego przyjazdu w jeszcze szerszym składzie i w dłuższym wymiarze czasu.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013