Szansa na innowacyjny rozwój

Olbrzymie fundusze mogą pozyskać przedsiębiorcy na realizację innowacyjnych projektów w swoich firmach. O krajowych i międzynarodowych środkach dowiedzą się podczas wtorkowej konferencji. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Centrum Technologii Energetycznych zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców.

Perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020 to olbrzymia szansa na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Dotacje mogą wynieść nawet 100% kosztów realizacji projektu.

Już 26 marca w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawiciele firm dowiedzą się o możliwości pozyskania środków z programów krajowych (RPO, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) oraz międzynarodowych (LIFE+, Horyzont 2020, KIC). Specjaliści z organizacji doradczej Centrum Technologii Energetycznych opowiedzą o własnych doświadczeniach w realizacji projektów oraz przedstawią zasady ubiegania się o fundusze. Praktyki wykorzystania środków zewnętrznych zaprezentują również firmy: Thermaflex, Sonel, oraz Dolnośląski Park Innowacji i Przedsiębiorczości we Wrocławiu.

Przedstawicieli firm zainteresowanych tematyką zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.
Zgłoszenia można wysyłać na adres: j.wojciechowska@fea.pl. Prosimy o podanie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu mailowego i nr telefonu kontaktowego.
Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie:

Justyna Wojciechowska, Centrum Technologii Energetycznych, tel. 696 032 237

Konferencja: Dotacje dla przedsiębiorstw 2014 – 2020: Technologie – Innowacje – Inwestycje
Miejsce: siedziba Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, ulica Uczniowska 16, Wałbrzych
Data:26 marca 2015 (czwartek)
Godzina spotkania: 11:00 – 13:30

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013