Skorzystaj z wirtualnej edukacji!

 

Od lutego do czerwca 2015 r. prowadzimy bezpłatne webinaria on-line w ramach realizowanego projektu „Dom z Energią”. Siedząc wygodnie w domu, weź udział w wirtualnych zajęciach na temat Inteligentnych Sieci Energetycznych.

Czym jest inteligentna sieć? Po co jest nam potrzebna inteligentna sieć? Program PROSUMENT, czyli jak sfinansować własne źródła energii? WspółpracaInstalacji OŹE z siecią niskich i średnich napięć. Te i wiele innych tematówbędzie poruszanych w trakcie webinariów.

Prowadzący to – dr inż. Ireneusz Jabłoński (Politechnika Wrocławska, ekspert w Centrum Technologii Energetycznych), Bogdan Szymański (praktyk z zakresu mikrogeneracji, autor bloga dot. odnawialnych źródeł energii, ekspert w Centrum Technologii Energetycznych), dr inż. Marek Wąsowski (dyrektor Konsorcjum Smart Power Grids Polska, ekspert w Centrum Technologii Energetycznych).

Chcesz wziąć udział? Podaj swoje: imię, nazwisko, e-mail i nr telefonu na adres: info@domzenergia.pl 

Otrzymasz link aktywacyjny z zaproszeniem.

Informacje o terminach webinariów zamieszczamy na stronie: http://www.domzenergia.pl/Seminarium-online,

więcej informacji można też uzyskać pod numerem telefonu 74 645 01 08.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013