UWAGA! Ważą się losy energetyki obywatelskiej w Polsce

Dzięki uzyskaniu minimalnej większości w Sejmie zdarzyła się rzecz niebywała. 16 stycznia, w trakcie głosowania nad przyjęciem ustawy o OŹE, udało się przegłosować poprawkę, dzięki której małe instalacje do 10 kW będą mogły zostać objęte stałymi taryfami (feed-in-tarifs) przez następne kilkanaście lat. Byłby to przełomowy krok w stronę rozwoju małej energetyki w tysiącach polskich domów i rodzin. Przełomowy krok w stronę uczynienia tysięcy polskich rodzin małymi producentami, konsumentami i sprzedawcami czystej energii, uzyskiwanej z niewielkich przydomowych instalacji typu: mikro turbina wiatrowa, zestaw modułów fotowoltaicznych czy mały generator do łącznego wytwarzania prądu i ciepła.

Ale głosowanie w Sejmie nie kończy tej batalii w sprawie poprawki prosumenckiej. Na początku lutego odbędzie się głosowanie w Senacie, gdzie społeczna poprawka o energetyce obywatelskiej może zostać odrzucona. Czas na działanie jest krótki – 29-go stycznia oczekiwana jest już opinia komisji senackich  o projekcie ustawy, a potem do 6 lutego – najbardziej prawdopodobna data glosowaniu senatorów nad ustawą o OZE i ew. poprawkami. W ostatnim czasie wiele organizacji w Polsce podjęło konkretne działania, aby głos tych wszystkich, którzy chcą, by w Polsce została stworzona realna możliwość wytwarzania energii z własnych źródeł był lepiej słyszalny i lepiej zorganizowany.

 

Została przygotowana petycja do posłów i senatorów. Stworzono także praktyczny mechanizm wyrażania opinii, którym jest społecznościowa platforma internetowa,gdzie każdy z nas może poprzeć poprawkę obywatelską dot. stałych taryf. Mechanizm ten powstał jako wynik wcześniej działań dziesiątek organizacji skupionych w Grupie Energetyka Obywatelska, Koalicji Klimatycznej oraz Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Działanie to koordynuje obecnie czołowa polska organizacja PORT PC, związana z rozwojem technologii pomp ciepła i jej lider Paweł Lachman.

 

Swoje poparcie mogą wyrażać zarówno organizacje, instytucje, firmy, jak i osoby prywatne. Petycja znajduje się na stronie http://zmienmy.to/petycja/apel-do-senatu-prosimy-o-poparcie-rozwiazan-korzystnych-dla-ludzi-nie-koncernow-energetycznych/.

Głos poparcia można oddać na stronie http://energetykaobywatelska.com/

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013