Misja gospodarcza Freiburg Stuttgart

Członkowie Klastra Centrum Technologii Energetycznych w ramach programu internacjonalizacji wybrali się tym razem do Niemiec południowo-zachodnich w rejon Freiburga i Stuttgartu. Wyjazd miał miejsce w dniach 5-8 października br.

Ta kolejna już zagraniczna wizyta studyjna miała na celu nawiązanie kontaktów projektowych oraz rozwój kompetencji Klastra CTE w stronę technologii smart-gridowych wykorzystywanych na poziomie pojedynczych budynków i ich grup (w tym technologie generacji rozproszonej- fotowoltaika i magazynowanie energii, sterowania BEMS i inne związane z koncepcją inteligentnego budynku oraz jego miejsca w smart grid).

Wizyta miała ścisły związek z uruchamianym właśnie przez Klaster CTE największym w Polsce projektem badawczym w dziedzinie fotowoltaiki (zapraszamy do współpracy firmy z branży i jednostki B+R).

Freiburg został wybrany jako cel wizyty klastra CTE nieprzypadkowo. To miasto uważane za zieloną stolicę Niemiec i jednocześnie najbardziej słoneczne miasto. Tu, począwszy od lat90-tych, zrealizowano szereg pionierskich przedsięwzięć, łączących w niezwykły sposób nowoczesne technologie z zasadami zrównoważonego budownictwa oraz nowoczesnej urbanistyki, które szybko stały się marką rozpoznawaną na całym świecie oraz inspiracją dla planistów, architektów, deweloperów, inżynierów,samorządowców i lokalnych społeczności.   

Jednym z głównych punktów naszego programu była wizyta w Instytucie Fraunhofera ISE we Freiburgu. Towarzystwo Fraunhofera to największa w Europie i jedna z największych na świecie organizacji badawczo-rozwojowych,skupionych na badaniach stosowanych i wdrożeniach innowacyjnych technologii środowiskowych i energetycznych. Zatrudnia ponad 23 tys. pracowników.  W liczącej 67 instytutów międzynarodowej rodzinie Fraunhofera, Instytut we Freiburgu jest jednym z dwóch największych (1,3 tys.zatrudnionych). Jest znany z kilku wiodących specjalizacji technologicznych: budynki niskoenergetyczne, inteligentne sieci, zeroemisyjny transport, technologie solarne i pomp ciepła. Oprócz prezentacji zorganizowanej specjalnie dla naszego klastra CTE w samym Instytucie oraz odwiedzin w laboratorium solarnym, mieliśmy również okazję uczestniczyć w pasjonującym study tour po Freiburgu, prowadzonym niezwykle kompetentnie przez jednego z menedżerów Fraunhofera. Program objął następujące wizyty, połączone z fachowym komentarzem specjalistów:

  • w kompleksie zmodernizowanych do standardu pasywnego wieżowców mieszkalnych Buggingerstraße 50, wraz z prezentacją architekta zatrudnionego przez komunalną spółkę deweloperską, odpowiedzialną za inwestycję
  • w dzielnicy Riesefeld (największy projekt budowlany w Badenii Wirtembergii, zrealizowany na obszarze 70 ha z 3,7 tys.domów, 10,5 tys. mieszkańców – wszystkie budynki w standardzie niskoenergetycznym,ze znacznym udziałem PV i kolektorów oraz CHP w bilansie energetycznym
  • w dzielnicy Vauban (40 ha, 5,5 tys. mieszkańców– zmodernizowany kompleks byłych obiektów wojskowych do standardu niskoenergetycznego zintegrowanych z rozległymi terenami zielonymi i obowiązkowo niską zabudową; 170 budynków jest pasywnych a kolejnych 70 plusenergetycznych; osiedle Vauban to także styl życia mieszkańców zorientowanych niezwykle prośrodowiskowo, żyjących w symbiozie nawet z ekstremalnie alternatywnymi wspólnotami, odrzucającymi konsumpcyjny styl życia i preferujących mieszkanie nierzadko w bardzo podstawowych, wręcz prymitywnych obiektach mieszkalnych )
  • w kompleksie mieszkaniowym, którego najbardziej znaną częścią jest Sonnenschiff (Słoneczny okręt) – budynek o niezwykłej formie i funkcji. Sonnenschiff w głównej części wypełniają biura i sklepy, ale na jego dachu ulokowano domy mieszkalne, co razem tworzy wrażenie okrętu. Cały budynek jest usytuowany wzdłuż głównej arterii, liczy 125m długości i stanowi barierę akustyczną dla ekologicznego i niskoenergetycznego osiedla, znajdującego się zanim (domy tam są wierną kopią tych umieszczonych na dachu Sonnenshiff)

Wizytę we Freiburgu uzupełniło interesujące spotkanie biznesowe w siedzibie Międzynarodowego Towarzystwa Energetyki Solarnej (International Solar Energy Society – ISES). To najstarsza i największa organizacja na świecie,grupująca podmioty zajmujące się rozwojem energetyki słonecznej.

Wyjazd studyjny członków klastra CTE miał jeszcze dwa inne cele, ściśle związane z uruchamianym właśnie przez nasz klaster największym w Polsce projektem badawczym w dziedzinie fotowoltaiki. Były to wizyty:

  • na instalacji badawczej ZSW (Zentrum fur Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung Baden Wirtemberg), gdzie od kilkunastu lat są testowane moduły w kilkunastu technologiach fotowoltaicznych i gdzie oprócz oceny wpływu parametrów środowiskowych, prądowo-napięciowych na efektywność systemów PV, badana jest ich charakterystyka w czasie (podatność na starzenie i uszkodzenia). To cenne, bo zweryfikowane w dłuższym okresie czasu,źródło wiedzy na temat doboru, projektowania i eksploatacji systemów PV. Strony złożyły deklaracje o współpracy przy realizacji projektu klastra CTE w Polsce.  
  • na targach WORLD OF ENERGY SOLUTIONS 2014 w Stuttgarcie. To ważna impreza dla Klastra CTE ze względu na jej przewodnią tematykę związaną z systemami magazynowania energii. Nawiązane zostały kontakty biznesowe z 3 firmami, które zostaną uwzględnione w wyborze dostawców systemów akumulacji pod testowe instalacje PV, które zostaną zbudowane w uruchamianym przez Klaster CTE projekcie PV w Świdnicy (finansowanie w ramach PO Innowacyjna Gospodarka). Akumulacja energii w polskiej rzeczywistości to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju generacji energii elektrycznej ze źródeł rozproszonych – przede wszystkim w technologiach PV (m.in. ze względu kierunki prac legislacyjnych dot. prawa energetycznego i ustawy OŹE).

Pasywny wieżowiec mieszkalny Buggingerstraße 50

Instytut Fraunhofera ISE we Freiburgu

Prezentacja w Instytucie Fraunhofera ISE we Freiburgu

Sonnenschiff Freiburg

Targi WORLD OF ENERGY SOLUTIONS 2014 w Stuttgarcie

Instalacja badawcza ZSW

Instalacja badawcza ZSW

Instalacja badawcza ZSW

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013