KONFERENCJA Programy dotacyjne dla firm…

KONFERENCJA Programy dotacyjne dla firm…

Programy dotacyjne dla firm, jak zaoszczędzić już dziś.

Zapraszamy na konferencję dotyczącą programów dotacyjnych dla firm, która odbędzie się 26 września w Krzyżowej (Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7).

Partnerzy wydarzenia

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną m.in. regionalne, krajowe i międzynarodowe programy wsparcia dla wdrażania technologii opartych na OŹE oraz budownictwa energooszczędnego, a także rozwiązania obniżające emisyjność i poprawiające efektywność energetyczną.

Po konferencji oraz lunchu zapraszamy do dyskusji na temat dobrych praktyk.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza w poniższym linku.

Program konferencji

godzina

temat

prowadzący

8:30-9:15

Rejestracja uczestników

9:15-9:20

Przywitanie gości, słowo wstępne

   Krzysztof Brzozowski – prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, ekspert w CTE,

Wojciech Myślecki – Doradca Prezesa BZ WBK ds. Programów Strategicznych

9:20-9:40

Nowe inicjatywy WSSE dla firm strefowych i pozastrefowych

Barbara Kaśnikowska –  Prezes Zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

9:40-10:30

Dotacje dla firm na dzisiaj i na jutro – programy KRAJOWE i MIĘDZYNARODOWE

Joanna Sabat – Departamentu Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Climate KIC

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Przedstawiciel  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – tbc

10:30-11:15

Dotacje i technologie w działaniu – przykłady dobrych praktyk:

Pieniądze są tam, gdzie szuka niewielu, czyli Centrum Technologii Energetycznych – obiekt badawczo-rozwojowy sfinansowany z funduszy strukturalnych – praktyczna lekcja, jak i skąd pozyskiwać środki na działalność innowacyjną firmy, infrastrukturę oraz inwestycje B+R

 

Krzysztof Brzozowski – prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, ekspert w CTE

„Fotowoltaika dla firm”  (jak firmy mogą wykorzystać  szanse biznesowe energetyki słonecznej, działając w grupie kooperacyjnej)

 

Marek Rybiański – wiceprezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, ekspert w CTE

„Domy Czystej Energii”   (jak wprowadzać nowe produkty i nowe technologie na rynek budownictwa poprzez udział w grupie projektowo-wykonawczej i dostęp do zasobów Centrum Technologii Energetycznych)

 

Marek Rybiański – wiceprezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, ekspert w CTE

„Od ekosceptyka do ekoentuzjasty – czyli dlaczego budować energooszczędnie” (jak wykorzystując miękkie projekty promować technologie i edukować klientów)

 

Sławomir Rataj – ekspert w CTE

11:15-11:45

Dotacje w nowej perspektywie finansowania – PROGRAMY REGIONALNE

Agata Zemska – Z-caDyrektora, Departament Rozwoju Regionalnego

11:45-12:15

Dotacje na rozwiązania obniżające emisyjność i poprawiające efektywność energetyczną

Krzysztof Brzozowski – prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, ekspert w CTE

12:15-12:30

Dobre praktyki: przygotowanie programu inwestycyjnego – audyt energetyczny

Marek Rybiański – wiceprezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, ekspert w CTE

12:30-12:45

Oferta BZWBK

BZWBK

12:45-13:00

Dom Sudecki – nowe powiązanie kooperacyjne Ziemi Kłodzkiej

Grażyna Cal – Kierownik Zamiejscowego Biura WSSE „INVEST-PARK” w Kłodzku

13:00-13:20

Klastrowicze CTE:

bezinwestycyjne obniżenie kosztów mediów energetycznych (gaz, energia elektryczna)

Bogdan Plata – prezes INNPACT Sp. z o.o.

innowacyjne metody kondycjonowania wody – jako przykład współpracy PWR-MZEC-CTE

Tomasz Cioska – prezes INNOVENERGY sp. z o.o.

13:20-14:00

Lunch

 

14:00-15:00

Debata – przykłady dobrych praktyk:

bezinwestycyjne obniżenie kosztów mediów energetycznych (gaz, energia elektryczna)

Bogdan Plata – prezes INNPACT Sp. z o.o.

innowacyjne, ekologiczne i ekonomiczne metody kondycjonowania wody

Tomasz Cioska – prezes INNOVENERGY sp. z o.o.

audyty energetyczne – przykłady zrealizowanych usług

Marek Rybiański – wiceprezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, ekspert w CTE 

 

 

Prelegenci

Barbara Kaśnikowska – Prezes Zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna”INVEST-PARK” Sp. z o.o.

Grażyna Cal – Kierownik Zamiejscowego Biura WSSE „INVEST-PARK” w Kłodzku
Joanna Sabat – Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Agata Zemska –  Z-ca Dyrektora, Departament Rozwoju Regionalnego
Bogdan Plata – Prezes INNPACT Sp. z o.o.
Tomasz Cioska – Prezes INNOVENERGY sp. zo.o.

Krzysztof Brzozowski – Prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, ekspert w Centrum Technologii Energetycznych
Marek Rybiański – Wiceprezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, ekspert w Centrum Technologii Energetycznych
Sławomir Rataj – ekspert w Centrum Technologii Energetycznych

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013