Podsumowanie projektu badawczego przeprowadzonego w MZEC Świdnica sp. z o.o.

Dnia 4 lipca 2014 w Centrum Technologii Energetycznych odbyło się oficjalne podsumowanie projektu badawczego przeprowadzonego w MZEC Świdnica sp. z o.o.

Spotkaniu przewodniczyli prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość Krzysztof Brzozowski oraz wiceprezes Marek Rybiański, który był pomysłodawcą i koordynatorem projektu.

Więcej o wydarzeniu:

http://www.innovenergy.pl/aktualno-ci.html

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013