Konferencja „Program rozwoju sieci elektroenergetycznej szansą rozwoju gospodarczego regionu północnej Wielkopolski”

W ostatnim czasie nawiązaliśmy współpracę z ENEĄ – jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. W ramach tej współpracy istotne okazało się nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju energetyki lokalnej na poziomie gmin i powiatów, a także wypracowane rozwiązania w zakresie energetyki prosumenckiej.

Aktywnie uczestniczymy w inicjatywach podejmowanych przez ENEA Operator, a dotyczących współpracy z samorządami. 17 czerwca 2014 ENEA zorganizowała w Pestkownicy (gmina Krzyż Wlkp.) konferencję „Program rozwoju sieci elektroenergetycznej szansą rozwoju gospodarczego regionu północnej Wielkopolski”. W konferencji wziął udział członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski, a także 32 burmistrzów, wójtów i prezydentów reprezentujących wielkopolskie JST. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prezes oraz dyrektor ds. inwestycyjnych ENEA Operator. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość i Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy reprezentował prezes Krzysztof Brzozowski. W swojej prezentacji przedstawił koncepcję realizacji projektów dot. energetyki prosumenckiej i gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gmin, we współpracy JST, Urzędu Marszałkowskiego, przedsiębiorstwa energetycznego przy aktywnym włączeniu lokalnych przedsiębiorstw i społeczności. Punktem wyjścia dla tej koncepcji były dwa zrealizowane w ostatnich latach przez SWP wielkoskalowe projekty szkoleniowo-doradcze: „Samorządowy Menedżer ds. Energii” oraz „Eko-Gmina”. K.Brzozowski odniósł się także do doświadczeń związanych z realizacją projektów z zakresu energetyki obywatelskiej, realizowanych przez SWP w ramach umowy z NFOŚiGW, w tym „Od konsumenta do prosumenta, czyli dlaczego warto wdrażać inteligentne sieci energetyczne w Polsce”.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013