Posiedzenie Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej

 

W czwartek 29.05.2014, w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy odbyło się posiedzenie Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Przedstawiciele 23 samorządów terytorialnych przegłosowali propozycję przyjęcia podziału środków przyznanych z Urzędu Marszałkowskiego, na rozwój gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Spotkanie poprowadził Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, a o wynikach i projekcie alokacji dotacji z Urzędu Marszałkowskiego opowiedział Ireneusz Ratuszniak – Dyrektor Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji.

W trakcie spotkania poruszono również kwestię wykorzystania środków na rozwój gospodarki nisko-emisyjnej.  Gospodarz spotkania Krzysztof Brzozowski – prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość przedstawił władzom samorządów terytorialnych możliwości zarówno realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców gmin Aglomeracji, jak i powiększenia już przyznanej puli środków na gospodarkę niskoemisyjną z dodatkowych źródeł. Jednym z takich rozwiązań jest program „Prosument” realizowany przez NFOŚiGW we współpracy z zainteresowanymi gminami. To program dotacji (do 40%) i niskooprocentowanych kredytów (1%) Jego odbiorcami mogą być spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

„Prosument” ma finansować do 100 proc. kosztów instalacji, typu kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe turbiny wiatrowe i kotły na biomasę. Gminy – zarówno w imieniu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jak indywidualnych użytkowników domów mieszkalnych ze swojego terenu – będą mogły składać wnioski o wsparcie w ramach „Prosumenta”.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013