Skąd wziąć środki na inwestycje w rozwiązania wykorzystujące OZE

Czym są inteligentne sieci energetyczne? Jak podnieść efektywność energetyczną w kontekście ISE i wykorzystać technologie w praktyce? Skąd wziąć pieniądze na inwestycje w rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii? Odpowiedzi na te pytania padły 16 maja 2014 w trakcie spotkania organizowanego w ramach Targów Energii Odnawialnej i Budownictwa w Wieluniu.

ISE – a co to takiego? 

Prelekcję poprowadził Krzysztof Brzozowski – kierownik projektu „Od konsumenta do prosumenta – czyli dlaczego warto wdrożyć inteligentne sieci energetyczne w Polsce”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli mediów, Urzędu Gminy i Miasta Wieluń, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, firm, osób fizycznych, a także uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu. Po przedstawieniu podstawowych wiadomości na temat inteligentnych sieci energetycznych a następnie faktów oraz mitów na ten temat, przeprowadzono analizę rynku ISE w Polsce. Z rozmowy z uczestnikami prelekcja wynika, że ideę prosumenta należy jasno definiować i promować, a edukacja w zakresie inteligentnych sieci energetycznych jest niezbędna, by grono świadomych prosumentów mogło się poszerzać. 

 

Dotacje do mikroinstalacji OZE

Największym zainteresowaniem cieszyło się jednak zagadnienie związane z programem „Prosument” realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ten przewiduje wsparcie kredytowo-dotacyjne dla inwestorów instalujących mikroźródła OZE do 40 kWe. Wsparciem objęte będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej. „Prosument” ma finansować do 100 % kosztów instalacji, z zastrzeżeniem, że część dotacyjna wyniesie do 40 % dla produkcji energii elektrycznej i do 20 % dla produkcji energii cieplnej.Program dedykowany jest dla gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych.Gminy – zarówno w imieniu wspólnot, jak i spółdzielni mieszkaniowych ze swojego terenu – będą mogły składać wnioski o wsparcie w ramach „Prosumenta” od maja b.r., natomiast indywidualni właściciele domów po czerwcu b.r. 

 

Wymiana doświadczeń

Tegoroczne Targi Energii Odnawialnej i Budownictwa ponownie stały się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy producentami prezentującymi urządzenia wykorzystujące OZE, a ich odbiorcami. Goście mogli również skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów ds. ISE, a o pogodę ducha, mimo deszczowej aury, dbały cztery żywioły.  

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013