Inteligentne Sieci Energetyczne w Polsce – perspektywy wdrożenia i wpływ na uczestników rynku

Od konsumenta do prosumenta

 

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość rozpoczęło realizację ogólnopolskiego projektu „Od konsumenta do prosumenta, czyli dlaczego warto wdrażać inteligentne sieci energetyczne w Polsce”.
Celem projektu jest popularyzacja idei smart grid oraz zwiększenie świadomości rozwiązań technologicznych, niezbędnych do wdrożenia koncepcji smart grid’u w Polsce – wyjaśnia Krzysztof Brzozowski, prezes stowarzyszenia oraz szef Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy. Cel projektu będzie realizowany poprzez cykl działań promocyjno-edukacyjnych, w tym konferencje, warsztaty dla dziennikarzy, debaty medialne, zaawansowane narzędzia prezentacyjne, jak np. model 3-D smart grid’u.

Konferencja otwierająca projekt

Inauguracja projektu „Odkonsumenta do prosumenta, czyli dlaczego warto wdrażać inteligentne sieci energetyczne w Polsce” nastąpi 6 marca w ramach ogólnopolskiej konferencji InEnerg 2014, która odbędzie się we Wrocławiu.
Wydarzenie będzie stanowiło próbę odpowiedzi na pytanie, kto i jaką ma wizję na rozwój ISE w Polsce. – mówi Krzysztof Brzozowski.

 

Bloki tematyczne i prelegenci

Konferencja obejmie 3 główne bloki zagadnień:

  • Inteligentne Sieci Energetyczne w Polsce – wyzwania na najbliższe lata
  • Instalacjeprosumenckie i sieć niskich napięć
  • Smart Consumer jako użytkownik inteligentnego domu w inteligentnej sieci 

Wśród prelegentów znajdą się m.in. prof. dr. hab. inż. Andrzej Wiszniewski z Politechniki Wrocławskiej oraz dyr. Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski.
Po każdym bloku zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem prezesów, dyrektorów i decydentów z instytucji kluczowych z punktu widzenia ISE w Polsce (URE, główne OSD w Polsce).

 

 Szczegóły wydarzenia

 Tytuł konferencji:  „Inteligentne Sieci Energetyczne w Polsce – perspektywy wdrożenia i wpływ na uczestników rynku”

Data: 6 marca 2014, godz.9.00-16.00

Miejsce: Stadion Miejski, Wrocław (sala konferencyjna, VIP Area), al. Śląska 1
Organizator: Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy

Wstępna konferencję jest bezpłatny.
Więcej informacji, program konferencji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie: http://domzenergia.pl/Wydarzenia/Inteligentne-Sieci-Energetyczne-w-Polsce-perspektywy-wdrozenia-i-wplyw-na-uczestnikow-rynku

 

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013