CZY EKOINNOWACJE SĄ EKONOMICZNE? KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

 

Konferencja „Czy EKOinnowacje są EKOnomiczne?”, otwierająca projekt „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia” zgromadzi ekoentuzjastów, naukowców i biznesmenów z całej Polski. 10 grudnia w centrum Badawczo – Rozwojowym KGHM CUPRUM we Wrocławiu będzie można zapoznać się z nowinkami ze świata ekologii. Tematem przewodnim konferencji będą małe instalacje OZE w naszych domach i gospodarstwach.

 

 

 

Innowacje stanowią obecnie klucz do sukcesu na rynku. Jak wynika z najnowszych badań, które przeprowadziła jedna z większych firm konsultingowych na świecie – Arthur D. Little „The Future of Innovation Management: The next Ten Years”, przedsiębiorstwa będą musiały coraz bardziej koncentrować się na radykalnych innowacjach, aby utrzymywać się w czołówce. Także polscy przedsiębiorcy zdają sobie z tego sprawę i coraz częściej poszukują innowacyjnych rozwiązań, zarówno produktowych jak i procesowych oraz dotyczących modelu biznesowego i kształtu funkcjonowania firmy.

Prelegenci poruszą takie problemy jak efektywność energetyczna, czy wykorzystywanie potencjału innowacyjnego w Polsce. To świetna okazja, by poznać jaki wpływ mają ekoinnowacje na naszą gospodarkę, zarówno z punktu widzenia gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Pogłębiona świadomość w tej dziedzinie sprawia, że eko-innowacje przestają być postrzegane, jako służące jedynie ekologii. Ich pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną jest równie istotny.
 
Podczas konferencji przedstawione zostaną prognozy na najbliższe lata dotyczące rynku eko-technologii. Uczestnicy poznają również charakter nowych instrumentów wsparcia uruchamianych przez NFOŚiGW w 2014 roku. Poruszony zostanie także temat wpływu źródeł finansowania na ilość instalacji redukujących emisję CO2 i przynoszących przychody firmom.
 
W trakcie trwania oraz po zakończeniu konferencji zainteresowane osoby będą mogły zapisać się do projektu „Eko-kreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia”, dzięki czemu będą miały możliwość m.in. poznania procesów tworzenia i wdrażania eko-innowacji, wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach oraz kursach on-line.
 
Projekt „Eko-kreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia” jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Konieczna jest REJESTRACJA. Można jej dokonać wchodząc na stronę:

 
www.eko-kreatywni.pl/index.php/wez-udzial

 
Prelegenci:
 
Maria Kostka – jest pracownikiem Instytutu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Wrocławskiej, gdzie na co dzień uczy studentów projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zarówno prywatnie jak i zawodowo interesuje się niekonwencjonalnymi zagadnieniami w budownictwie i architekturze.

Grzegorz Wiśniewski –  prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, wiceprzewodniczący grupy doradczej Komisji Europejskiej ManagEnergy Reflection Group (MERG). Kierował dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych, projektem UNDP i kilkoma strategicznymi ekspertyzami dla rządu RP. Przez kilka lat wykładał energetykę odnawialną na Politechnice Warszawskiej oraz Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Doradzał Ministrom Środowiska i Ministrowi Nauki.

Krzysztof Brzozowski – prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, ekspert w Centrum Technologii Energetycznych, specjalista ds. OZE.

Marek Rybiański – z-ca prezesa Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, specjalista ds. projektów badawczo-rozwojowych CTE.

 

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013