Nowy członek porozumienia CTE

Prezentująca niedawno swoją technologię zgazowywania zrębków i produkcji energii elektrycznej firma BIOLEUX Polska Sp. z o. o. dołączyła do Klastra Centrum Technologii Energetycznych.

 

Firma BIOLEUX Polska została założona w roku 2009 w celu wdrożenia projektów związanych z generacją energii odnawialnych z biomasy i innych odpadów organicznych. Po uzyskaniu licencji z firmy ECP na urządzenia do czystego i efektywnego energetycznie zgazowania surowców organicznych, takich jak biomasa, odpady rolnicze i leśne oraz odpady komunalne i osady pościekowe, została otwarta droga ku taniemu wytwarzaniu czystej energii. Efektem tego jest produkcja energii elektrycznej  i paliw.

 

Jednym z kierunków rozwoju przedsiębiorstwa jest produkcja tanich paliw, takich jak: olej napędowy, benzyna, metanol i nafta (paliwo do turbin odrzutowych) z odpadowych surowców organicznych, a nawet z gazu ziemnego.

Przyszłościowo, kierownictwo firmy zamierza wydzielić szereg ubocznych, lecz obiecujących technologii typu spin-off, takich jak : odsiarczanie gazu syntezowego, oczyszczanie biogazu, gazu wysypiskowego i ziemnego oraz gazu pochodzącego z podziemnego zgazowania węgla (UCG), generowanie wodoru z surowców odnawialnych, oczyszczanie wód zęzowych w statkach, palniki do spalania ubogich mieszanek pyłu węglowego, usprawniona ekstrakcja ropy naftowej z piasków roponośnych i utylizacja pochodni gazu ziemnego i metanu dla uniknięcia zagrożeń środowiskowych.

Więcej na temat firmy znaleźć można TU

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013