Relacja z misji gospodarczej do Monachium

W dniu 18 czerwca grupa zapaleńców należąca do Porozumienia kooperacyjnego CTE wyjechała na misję do Niemiec. Celem były targi Intersolar w Monachium. Po drodze zwiedzili szereg ciekawych miejsc, m. in. Firmę Fronius – producenta inwerterów czy Muzeum BMW. Największym zaskoczeniem była wizyta w zajeździe, który jak się okazało posiadał blok kogeneracyjny. Sam produkował prąd i ciepło. Wyjazd był udany i z przygodami, dlatego wszyscy będą go na pewno miło wspominać.
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013