Zaprojektuj z nami przyszłość!

Projekt Eko-Kreatywni właśnie ruszył.

 Projekt Eko-Kreatywni właśnie ruszył. I ty możesz zostać Przedsiębiorczym Projektantem Przyszłości. Zapoznaj się z naszym projektem i dołącz do nas. Zobacz, jak tworzymy nowe standardy w projektowaniu niskoenrgetycznych budynków. Udział w programie jest ABSOLUTNIE BEZPŁATNY!!!

 Więcej informacji pod adresem: http://ekokreatywni.fea.pl

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013