Wyjazd Studyjny – Modelowe Miasto Ostritz

W dniach 5-6 września Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, przedstawiciele JST oraz firm związanych z OZE oraz EE uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Ekologicznego Miasta Ostritz-St. Marientha

Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w 2-dniowej, 3 edycji Polsko-Niemieckiego Forum Energetycznego, dotyczącego bezkonfliktowych oraz opłacalnych projektów OZE i ich wpływu na rozwój gmin. Forum stanowiło swoiste porównanie sytuacji energetyki odnawialnej w Polsce i w Niemczech.
Dwudniowy program składał się z 5 sesji tematycznych, które poświęcone były zagadnieniom związanym z odnawialnymi źródłami oraz wprowadzaniem wyprodukowanej z nich energii na rynek. W kontekście polsko-niemieckim porównane zostały różne rodzaje źródeł energii oraz potrzebne im okresy wsparcia. Jednym z tematów Forum było również znaczenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla rozwoju gmin i regionu oraz możliwości wykorzystania planowania do uniknięcia konfliktów lokalnych.
Dodatkowy element wyjazdu stanowiło zwiedzanie Modelu Energetycznego Miasta Ostritz w trakcie, którego uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami funkcjonowania elektrociepłowni, wykorzystującej paliwa naturalne, elektrowni wodnej oraz naturalnej oczyszczalni ścieków.
 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za uczestnictwo i sympatyczną atmosferę!

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013