Powiązanie Kooperacyjne – Centrum Technologii Energetycznych

Firma Euro Pro partner w Projekcie „Powiązanie Kooperacyjne – Centrum Technologii Energetycznych„

Firma Euro Pro, partner w Projekcie „Powiązanie Kooperacyjne – Centrum Technologii Energetycznych„ 1 września 2012 podpisała umowę na prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego ITC pod auspicjami firmy FLIR , które będą prowadzone w Centrum Efektywności Energetycznej w Świdnicy , ul. Stalowa 2 na bazie międzynarodowych uprawnień zgodnych z ISO 17024 oraz ISO 18436, Level IThermography. Program szkoleniowy oparty jest na modelu wypracowanym na podstawie wieloletniego doświadczenia amerykańskiej firmy FLIR , stosowany w ośrodkach szkoleniowych ITC na całym świecie.

Firma Euro Pro działa na rynku od 2009 roku , jest autoryzowanym Dystrybutorem Firmy FLIR, członkiem Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej i aktywnie pozyskuje fundusze unijne na rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej. Badania termowizyjne mają zastosowanie w wielu dziedzinach: energetyce, przemyśle, budownictwie, medycynie, ochronie środowiska, oraz wielu innych dziedzinach i przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej, oraz promowania racjonalnego gospodarowania energią. Pierwsze szkolenia: Podstawy termowizji oraz Wprowadzenie do badań termowizyjnych w budownictwie już w październiku.

Terminy 18-19 oraz 22-23.10.2012. Zapraszamy!

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013