Klaster CTE na POLEKO i spotkaniu ZPFEO

Przedstawiciel Centrum Technologii Energetycznych wziął udział 20 listopada br. w okolicznościowym spotkaniu, które ZPFEO zorganizowało w trakcie targów POLEKO w Poznaniu dla członków Związku oraz zaproszonych gości.

 Znaleźli się wśród nich zarówno przedstawiciele Parlamentu RP, Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jak i dziennikarze zainteresowani problematyką nowej ustawy OŹE. Właśnie temu niezwykle doniosłemu aktowi prawnemu została poświęcona znaczna część spotkania. Zostało też oficjalnie przedstawione najnowsze stanowisko Związku i uwagi do projektu ustawy.

 Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość oraz klaster Centrum Technologii Energetycznych są członkami Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO). ZP FEO, którego pracami koordynuje prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski, już ponad rok temu przygotował własne założenia do nowej ustawy OZE, które zostały przekazane Ministerstwu Gospodarki. ZPFEO bierze też aktywny udział w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki, wspierając w szczególności rozwiązania służące w energetyce prosumenckiej i nowym technologiom OZE.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013