CTE Innowacją na miarę XXI wieku – Atlas fotograficzny. II edycja

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało publikację w postaci albumu fotograficznego „Polska innowacyjna. Atlas fotograficzny. II edycja”. Zostały w niej zaprezentowane osiągnięcia 50 beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

 „Choć rezultaty wdrażania PO IG odczujemy w pełni, gdy zakończy się realizacja wszystkich projektów, już teraz przedstawiamy opracowane dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pionierskie rozwiązania, które zasługują na miano innowacji na miarę XXI w. Są wśród nich np. gaz pod szkłem, kosmiczne implanty, serwis ratujący życie czy Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki.”

Jednym z nich jest projekt Centrum Technologii Energetycznych.

Prezentację naszego budynku znajdziesz TU

Link do całej publikacji:

http://www.poig.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Polska_innowacyjna_poznaj_50_innowacji_POIG.aspx

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013