Centrum Technologii Energetycznych śladem aktualnych trendów w wykorzystaniu energii słonecznej.

6 czerwca wCentrum Technologii Energetycznych w Świdnicy odbyła się prezentacja na temataktualnych trendów w wykorzystaniu energii słonecznej.

Spotkanie to zostałoprzygotowane oraz przeprowadzone przez Panią Magdalenę Nemś, doktorantkęwydziału Mechaniczno- Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

 

 

Pani Magdalenaprzedstawiła najnowsze rodzaje badań prowadzonych w dziedzinie technologiibazujących na energii słonecznej. Badania te polegają na ulepszaniu orazmodyfikowaniu dotychczasowych rozwiązań, które pozwalają na uzyskanie większejwydajności a tym samym wpływają na wyższą efektywność energetyczną testowanych urządzeń

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013