Centrum Technologii Energetycznych na Kongresie Regionów

 30 maja 2012 Centrum Technologii energetycznych brało udział w Kongresie regionów

 

organizowanym przez AxelSpringer Polska Sp. z o. o. W ramach panelu dyskusyjnego pt. „Innowacyjnatechnologia w Świdnicy, czyli dokąd prowadzi inteligentna współpraca miasta,uczelni i przedsiębiorstw” przedstawione zostały korzyści wynikające zewspółpracy samorządów, uczelni oraz przedsiębiorstw. Była to również okazja dobliższego zapoznania się z działalnością Centrum, oraz z możliwościamipłynącymi ze współpracy z nami. Dodatkową atrakcją dla odwiedzających naszpanel była możliwość uczestnictwa w wyjeździe oraz zwiedzaniu naszego budynku,w ramach którego można było zobaczyć oraz sprawdzić jak funkcjonują najnowszerozwiązania z dziedziny mikroenergetyki.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013