Centrum Technologii Energetycznych już otwarte!

W piątek 18 maja odbyło się uroczyste oraz oficjalne otwarcie Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy.

Zielona wstęga symbolizująca czystą oraz przyjazną dla środowiska energię została przecięta przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Prezydenta Miasta Świdnica, jak również przez władze Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, które jest pomysłodawcą oraz realizatorem Centrum.Na uroczyste otwarcie przybyło około 200 osób z różnych środowisk branżowych oraz samorządowych. Każdy z przybyłych gości miał możliwość szczegółowo zapoznać się z funkcjonowaniem poszczególnych instalacji oraz na własne oczy zobaczyć centrum dowodzenia budynkiem, którym jest inteligentny system zarządzania ( BMS)Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło takich atrakcji jak performance Cztery Żywioły z udziałem zespołu Capoeira, występ Pauliny Ledny, jak również piknik na świeżym powietrzu.Dodatkową atrakcją, cieszącą się szczególnym zainteresowaniem, były pojazdy elektryczne, na których każdy z przybyłych gości mógł odbyć motoryzacyjną podróż do przyszłości.Serdecznie dziękujemy naszym firmom partnerskim, dzięki którym ta uroczystość nabrała jeszcze większego blasku a były to firmy: Velux, Viessmann, Thermaflex, Clima-produkt, Melex, Vetrix, Govecs, EuroPro, Jarpak oraz firma Noel.Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom. Jesteśmy przekonani, że Centrum Technologii Energetycznych przyczyni się do zbudowania lokalnej samowystarczalności energetycznej zarówno na poziomie pojedynczych budynków, ich grup, osiedli a także całych gmin.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013