Wyjazd na targi InterSolar

13-15 czerwca przedstawiciele klastra Domy Czystej Energii wzięli udział w największych na świecie targach poświęconych energii słonecznej

Niedawno zakończyła się kolejna misja przedstawicieli klastra „Domy czystej energii” koordynowanego przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość. Tym razem celem naszej wyprawy były największe targi technologii słonecznych na świecie „Intersolar” w Monachium. Na targach swoje wyroby zaprezentowało ponad 1000 wystawców a liczba odwiedzających przekroczyła 50 tysięcy. Prezentowane technologie dotyczyły dwóch nurtów: fotowoltaiki,czyli pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych wykorzystywanych do kumulacji ciepła. Nie zabrakło również kompleksowych rozwiązań w zakresie zarządzania energią w budynkach mieszkalnych i przemysłowych oraz pojazdów zasilanych energią elektryczną.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013