BBJ Consult

Referencje BBJ Consult 

Astra Consult

Referencje od Astra Consult ApS Management & Training

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Referencje przyznane nam przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Referencje przyznane dla Centrum Wspierania Biznesu działające w ramach Stowarzyszenia, które jest członkiem Krajowego Systemu Usług (KSU) dla Małych i Średnich Przeds

TOTAL Grupa Consultingowa S.A.

Referencje które otrzymaliśmy od firmy TOTAL Referencje przyznane nam przez firmę TOTAL za przeprowadzenie szkoleń dla Rohne Polska oraz Alma Internet jak i przedstawicieli Firmy TOTAL z zakresu technik sprzedażowych.

Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy

Referencje Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy

Firma 2000

Referencje od organizacji szkoleniowo doradczej "Firma 2000"

Poprzednia strona     1 2

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013