Referencje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”

Referencje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK"

Price Waterhouse

Referencje od Price Waterhouse  Referencje od Price Waterhouse 

Danish Technological Institute

Referencje z Duńskiego Instytutu Technologii

Rekomendacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacja jaką otrzymaliśmy od MPiPS.

Politechnika Wrocławska

Referencje otrzymane przez nas od Politechniki Wrocławskiej   Referencje przyznane Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość w ramach wieloletniej współpracy z Politechniką Wrocławską. Głównymi tematami naszej współpracy była energetyka oraz

Referencja MŚP

Referencja jaką otrzymaliśmy od Polskiej Fundacji Promocji i Rozw Referencja jaką otrzymaliśmy od Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw oju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Referencje Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego

List referencyjny List referencyjny Departamentu Rozwoju Gospodarczego dotyczący długoletniej współpracy z Centrum Rozwoju Biznesu z Urzędem Marszałkowskim. Celem współpracy było powstanie i koordynacja działania Polsko - Amerykańskiej Szkoły Bi

Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju

Wyróżnienie w edycji krajowej konkursu "Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju" od Fundacji Innowacji i Rozwoju

Certyfikat ISO 9001:2008

Certyfikat przyznany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja

Certyfikat transferu know-how

Certyfikat transferu know - how przyznany nam przez Fundację Poszanowania Energii w ramach projektu NOWY EKSPERT.

1 2     Następna strona

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013