Media

Kontakt z mediami:
sekretariat,
tel. 74 645 01 31,
e-mail: biuro@fea.pl

 

Główna strona naszego stowarzyszenia:

www.fea.pl

Strony projektów aktualnie realizowanych przez Stowarzyszenie:

www.eko-kreatywni.pl/

www.ekokreatywni.fea.pl

www.energooszczedni.fea.pl

www.klinikabiznesu.pl

www.znanenieznane.pl

www.domzenergia.pl

www.ekofirmy.fea.pl

www.pogodadlaprosumenta.pl

 

 

Linki do artykułów, które ukazały się w mediach:

Czy EKOinnowacje są EKOnomiczne? konferencja otwierajaca projekt "Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia"

http://www.tvp.pl/wroclaw/kalendarium/czy-ekoinnowacje-saekonomiczne/13230444

http://dziennikrolniczy.pl/dowiedz-sie-czy-ekoinnowacje-sa-ekonomiczne.html

http://www.miastowroclaw.pl/index.php/biz/item/6177-relacja-z-wroclawskiejkonferencji-czy-ekoinnowacje-sa-ekonomiczne

http://eko-polska.pl/wydarzenia/czy-ekoinnowacje-sa-ekonomiczne-konferencjawe-wroclawiu/11444

http://www.prw.pl/articles/view/31909/czy-ekoinnowacje-sa-ekonomiczne-

http://portal.zielonypotencjal.pl/news/295/page/2

http://gramwzielone.pl/trendy/8960/ekokreatywni-czyli-od-pomyslu-dowdrozenia-wnioski-z-konferencji

http://www.srodowisko.pl/wiadomosci-i-komunikaty/przyszlosc-zielonychtechnologii-w-polsce-74822-10

 

Film zrealizowany przez tvn24.pl "Nie płacą za prąd - sami go produkują"

- Artykuł "Kolektory, czyli darmowa energia ze słońca" zobacz wiecej

- Artykuł "Czym jest Centrum Technologii Energetycznych?" (13.12.2013) - zobacz więcej 

- Artykuł „Centrum Technologii Energetycznych otwarło swe podwoje [FOTO]" - zobacz więcej

- Artykuł „Inteligentny budynek otwarty [FOTO/VIDEO]" - zobacz więcej

- Artykuł „Centrum Technologii Energetycznych otwarte (foto)" - zobacz więcej

- Artykuł „W Świdnicy otwarto Centrum Technologii Energetycznych" - zobacz więcej

- Artykuł „Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy otwarte!" - zobacz więcej

- Artykuł „Superinteligenty budynek – uroczyste otwarcie Centrum Technologii Energetycznych" - zobacz więcej

- Artykuł „Relacja z uroczystego otwarcia Centrum Technologii Energetycznych" - zobacz więcej

- Artykuł „Od idei do konkretu. Otwarcie Centrum Technologii Energetycznych wŚwidnicy" - zobacz więcej

- Artykuł „Współpraca buduje” w publikacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego„Innowacyjni” (nr 5/15/2011) – str.19 (zob. załącznik do niniejszego maila;także link do wydania internetowego:http://www.poig.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/innowacyjni_5_2011.pdf

- Artykuł „Budynek doświadczalny” na Portalu Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju(24.10.2011):http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86198.asp?soid=EBD30951DB4D49DB824DBCBE5355AFF2 

- Zdjęcia CTE i artykuł „Superinteligentny budynek” w „Wiadomościach Świdnickich”(21.X.2011):http://www.wiadomosci.swidnickie.pl/wiadomosci-24/1-wiadomosci24/6523-niepozorny-superinteligentny-budynek

- Artykuł „Otwarcie inteligentnego budynku” w „Wiadomościach Świdnickich”(15.05.2012)http://www.wiadomosci.swidnickie.pl/wiadomosci-24/1-wiadomosci24/9319-otwarcie-inteligentnego-budynku

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013